Komenda Hufca

 
Hufcowy
Marcin Roth Hm.

 
Zastępca Hufcowego
Bogdan Trylski Phm.

Sekretarz
Kuba Kalarus Phm.

Skarbnik
Andrzej Zapaśnik Hm.

Namiestnik Zuchów
Tomek Marszewski Phm.

Namiestnik Harcerzy
Patryk Mendel Pwd.

Namiestnik Wędrowników
Rafał Walczak HO.

Kapelan
Ks. Michał Garbecki

Przewodniczący HO./HRp.
Jan Minor Hm.

Referent Prasowy
Zbyszek Szydło Hm.